Virtuální železnice verze 0.9

Opět trochu později, ale to teď už asi bude pořád. Proti předešlým předpokladům nastal největší problém s 3D prosředím (vysvětlení viz grafická stránka věci). Zatím tento vývoj pozdržím a počkám, jak se věci vyvinou. 

V této verzi jsem se nejvíce věnoval dvěma věcem: bitmapovému zobrazení staveb na kolejišti a novému nástroji pro odečítání poloh z veřejně dostupných mapových podkladů (viz Ortomapa 2). Na obrázku je ukázka tohoto programu:

      Organizátor objektů slouží ke snazší manipulaci se vším, co k Virtuální železnici náleží.  

 Tak trochu bokem jsem naprogramoval do 3D ukázky jízdu vlakem s kamerou umístěnou v jeho čele. Podívat se můžete v sekci download.

 

  

Celý projekt virtuální železnice vznikl někdy v listopadu roku 2000. Tehdy jsem se totiž seznámil poprvé s vlakovými simulátory (šlo o polský Mechanik a německý RailSim), které mě na jedné straně nadchly, ale na druhé straně trochu zklamaly. Zalíbila se mi možnost mít vláček v počítači, nelíbilo se mi ale, jak to bylo řešeno. Pak přišel Bahn (ale to už Železnice z části existovala) a bylo jasné, že další vývoj by měl směřovat zhruba tímto směrem - tj. železniční síť rozsahu minimálně jednoho státu.

 

Projekt

Stanovil jsem tehdy výchozí teze projektu, které by se daly shrnout do následujících bodů:

 1. doba vývoje bude 10 let
 2. výsledky budu pravidelně zveřejňovat a budou volně šiřitelné a použivatelné (tedy freeware)
 3. nebude to ani tak hra, jako spíše nástroj pro budování - stavebnice, z níž bude možné sestavovat větší celky
 4. celý projekt bude sledovat poslední novinky jak v HW, tak SW
 5. jádro bude tvořit program umožňující simulovat autonomní vlakový provoz na kolejové síti s možností ovlivňovat veškeré děje zvenčí
 6. vzhled bude 3D s použití zobrazovacích technologií, které jsou volně dostupné, popřípadě které teprve vzniknou

 

No, a teď poznámky k jednotlivým bodům:

 1. času je dost. Železnice je můj koníček, se kterým nehodlám spěchat. Ostatně - jsem profesionální programátor, a vím, co to zabere času.
 2. ze stejných důvodů si z toho nehodlám dělat obživu (navíc je mi zcela jasné, jak bych asi dopadl)
 3. gamesáci prominou, ale na paření to asi nebude. Chtěl bych vytvořit prostředek, který by mi dovolil vytvářet velmi rozsáhlé železniční sítě (rozsahu řádově státu) a v rozletu mě pokud možno neomezoval. Mám celkem dobrou fantazii a obejdu se (prozatím) bez jinak dost nevěrohodného zobrazení krajiny. Proto zpočátku se budu přiklánět k určité schematičnosti, kterou bych ale rád časem zlepšoval.
 4. majitele staršího železa asi taky moc nenadchnu. Moje profesionální zkušenosti říkají, že podpora starších strojů a systémů je možná činnost bohulibá, ale s naprostou jistotou vede do pekel. Podpora starých strojů vyžaduje neskutečně času, a když se konečně člověk dohrabe k nějakému výsledku, obvykle už není nikoho, kdo by o něj stál. Ostatně jednoduchý výpočet - kdybych se dnes věnoval i strojům starých řekněme 5 let, pak za deset let, až projekt skončí, půjde o zařízení vyskytující se tak nanejvýš v muzeu. Proto základní požadavek na HW a SW bude dán tím, co mi právě leží doma na pracovním stole (Pentium P4 1600 MHz, 768 MB paměti, rozlišení monitoru 1024×768 a Windows 2000). Ono to ostatně zatím běhá i na strojích a systémech slabších - nevím ale jak dlouho.
 5. jak jsem již uvedl: do určité míry se vše má podobat programům Bahn, Zusi či WinRail. Nejsou to sice ideové vzory mého projektu (seznámil jsem se s nimi až později), ale uvádím je jako příklad, kam bych asi tak chtěl směřovat (a pochopitelně mnohem lépe). Základní program by měl představovat něco takového, jako je modelové kolejiště: je tvořeno kolejovou sítí, vlaky, krajinou a různými objekty. Zvenčí přichází povely určující, jak se jednotlivé prvky kolejiště mají chovat. I u mě základní program Železnice.exe zobrazí koleje, vlaky, krajinu a objekty, a další programy budou řídit provoz vlaků, simulovat strojvůdce, dispečery atd. Rozhraní bude zveřejněno, takže do dějů může kdokoliv zasahovat, jak se mu zlíbí a jak to dokáže.
 6. nechci vytvářet žádné nové zobrazovací nástroje. Už dnes je ledacos volně k dispozici, a věřím, že s časem to bude stále lepší.

 

 

Chcete-li se k projektu jakkoliv vyjádřit, je k dispozici tato adresa.

 

 

     download

     objekty virtuální železnice

     povely

     editace

     vnější aplikace

     kolejiště

     kontakt 

 

Pro snazší pohyb po těchto stránkách je k dispozici

     mapa stránek 

 

 

Příští verze 0.10

Chvíli jsem váhal, ale nakonec se rozhodl, že ještě zůstanu u předverzí. Takže nikoliv 1.0, ale 0.10, 0.11 atd. Ještě toho dost chybí. Momentálně nic konkrétního neplánuji, spíš se budu náhodně chytat různých tématů, jak na ně právě příjde chuť.

 

Takže nashledanou zase za nějaký ten rok.

 

 

 

 

Naposledy změněno 14-09-30

 

Počet zaznamenaných přístupů u předešlé verze 0.1: 4713

Počet zaznamenaných přístupů u předešlé verze 0.2: 4675

Počet zaznamenaných přístupů u předešlé verze 0.3: 1536

Počet zaznamenaných přístupů u předešlé verze 0.4: 2850

Počet zaznamenaných přístupů u předešlé verze 0.5: 2288

Počet zaznamenaných přístupů u předešlé verze 0.6: 2549

Počet zaznamenaných přístupů u předešlé verze 0.7: 3625

Počet zaznamenaných přístupů u předešlé verze 0.8: 1605

 

Počet přístupů:    CNW:Counter